Komisja Etyczna

Skład Komisji Etycznej PSPiPPP

Elżbieta Schroeder

Przewodnicząca komisji
ela@psychoterapia-pop.pl
501 740 089

Maciej Gendek

Członek komisji
macgendek@gmail.com
692 889 010

Magdalena Kowalska

Członkini komisji
mkowalska.psychoterapia@gmail.com
501 341 496

Grzegorz Zieliński

Członek komisji
grzegorz@processoriented.com.au
+61 490255602

Jak wnieść zażalenie do Komisji Etycznej PSPiPPP?

1. Osoby wnoszące zażalenie powinny przesłać pisemną skargę na adres emailowy: komisja-etyczna@psychologiaprocesu.org lub adres Przewodniczącej Komisji Etycznej

2. Skarga musi zawierać następujące dane:
– sformułowanie zarzutu(ów),
– nazwiska osoby(osób), której (których) to dotyczy,
– krótki opis wydarzeń wraz z podaniem dat,
– kopie wszystkich dostępnych dokumentów lub materiałów, które mogą być pomocne w rozpatrywaniu zarzutu(ów).
– formalną zgodę na ujawnienie sprawy w następującej formie:
Ja (imię i nazwisko, adres) wyrażam zgodę na ujawnienie danych i informacji, dotyczących wnoszonej przeze mnie skargi o naruszenie Kodeksu Etycznego Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, wobec osób bezpośrednio zaangażowanych, członków Komisji Etycznej oraz w uzasadnionych wypadkach Prezesa PSPiPPP w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia tej sprawy.

3. W wypadku skargi, dotyczącej studentów Szkolenia Dyplomowego, Komisja Etyczna zwraca się do Skarżącego/Skarżącej o zgodę na ujawnienie sprawy superwizorowi i członkom Komitetu Studiów osoby oskarżonej.

4. Skargi składane w imieniu osób trzecich nie są rozpatrywane.

CAŁOŚĆ REGULAMINU KOMISJI ETYCZNEJ, w tym procedurę rozpatrywania zażaleń, można pobrać klikając na ten link.