Członkostwo

Kto może zostać członkinią lub członkiem PSPiPPP ?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca wyższe
wykształcenie, legitymująca się ważnym Certyfikatem Psychoterapeuty, Mediatora, Coacha
lub Facylitatora Psychologii Procesu albo zaświadczeniem potwierdzającym prawo do
prowadzenia psychoterapii, mediacji, pracy z grupami lub facylitacji lub coachignu metodą
psychologii procesu pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.

Jeśli chcesz zostać członkinią lub członkiem PTPiPPP

To kliknij na ten link, aby pobrać DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ w formie pliku PDF.

Wypełnij ją, a następnie poproś dwóch aktualnych członków PTPiPPP o jej podpisanie.

Możesz ją następnie przekazać osobiście któremuś z członków Zarządu.

Możesz też zeskanować ją i przesłać na adres zarzad@psychologiaprocesu.org (oryginał dokumentu przekażesz w późniejszym terminie).

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składki członkowskie za rok 2024 wynoszą 200 zł.

Prosimy o dokonanie płatności za składki członkowskie na konto:

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu
al. Armii Ludowej 6 / 120

00-571 Warszawa

nr konta
51 1240 1040 1111 0010 8919 7447

tytuł: „składka członkowska za rok 2023”