Cele

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu powstało w lutym 2006 roku jako pierwsze w Polsce stowarzyszenie zrzeszające wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami metodami Psychologii Zorientowanej na Proces. Stowarzyszenie kontynuuje tradycje Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces założonego w 1991 r. 

Stowarzyszenie udziela rekomendacji programom licencyjnym oraz ośrodkom psychoterapeutycznym i szkoleniowym. Dyplom Programu Licencyjnego rekomendowanego przez Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu w Polsce, stanowi międzynarodowy dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe i umożliwiający praktykowanie psychoterapii, coachingu, mediacji, treningu grupowego metodą Psychologii Zorientowanej na Proces.

Jesteśmy organizacją, której leży na sercu wysoki poziom usług psychoterapeutycznych w Polsce. Propagujemy szkolenia psychoterapeutyczne przygotowywane według najwyższych standardów merytorycznych i etycznych. Zdajemy sobie sprawę, że od standardów szkolenia zależy poziom świadczonych później usług, zaufanie do metody i psychoterapii w ogóle.

Zależy nam na uregulowaniu sytuacji prawnej wokół zawodu psychoterapeuty w sposób, który uwzględnia różnorodność metod psychoterapeutycznych i daje możliwie jak największej ilości szkół i podejść szansę uczestniczenia w procesie kształcenia psychoterapeutów. Jeśli damy tę możliwość tylko kilku metodom lub ośrodkom, to na dłuższą metę zahamujemy rozwój psychoterapii w naszym kraju, ponieważ każda szkoła wnosi coś cennego i niepowtarzalnego.

Nasze Stowarzyszenie należy do Polskiej Rady Psychoterapii. Jest to porozumienie 16 stowarzyszeń psychoterapeutycznych i sekcji merytorycznych reprezentujące różnorodne podejścia i najważniejsze ośrodki szkolące psychoterapeutów w Polsce w rozmowach z przedstawicielami administracji rządowej.

Celem naszego Stowarzyszenia jest wspieranie zmian świadomościowych na poziomie nie tylko jednostkowym, ale i społecznym. Stowarzyszenie wspiera praktyczne stosowanie metod psychologii procesu w pracy z grupami i organizacjami, w rozwiązywaniu konfliktów, mediacji i propagowaniu dialogu społecznego.